1
2
3
4

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca prezintă Biroul de Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse (INDES). Biroul este înființat și funcționează sub tutela prorectoratului de Asigurare Calitate și Relații Internaționale și are ca scop integrarea angajaților și a studenților pentru un mediu de lucru și de învățare care promovează egalitatea de șanse.

Ce urmărește Biroul INDES?

Incluziune. Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.

Diversitate. Diversitatea este un principiu care recunoaște și legitimează diferențele dintre diferite grupuri umane, precum și existența, coexistența și interacțiunea dintre identități diferite în cadrul aceluiași spațiu de lucru, înțelegând natura subsidiară a lumii.

Egalitate de șanse. Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod corect și fără prejudecăți, dar și a crea condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în mediul de lucru și în societate.

Care sunt strategia și planul INDES?

Strategia Egalității de Șanse și Planul Egalității de Șanse ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca asigură și promovează egalitatea și diversitatea cunoștințelor și dobândirea de competențe pentru toți. Obiectivele strategiei Planului Egalității de Șanse sunt implementate prin acțiuni specifice care vizează protejarea unei culturi organizaționale egale și incluzive și promovarea egalității de gen la toate nivelurile.

Ca atare, Strategia Egalității de Șanse și Planul Egalității de Șanse vor permite în mod proactiv creșterea gradului de conștientizare a egalității de gen, abilități și competențe; echilibrul de gen în structurile și procesele decizionale, inclusiv în recrutare; egalitatea de gen în predare și cercetare; și integrarea dimensiunii de gen în programele de predare și în întregul proces de cercetare.

Strategia Egalității de Șanse pentru 2022-2025 a fost dezvoltată de universitatea Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca pe baza contribuțiilor din întreaga comunitate din universitate și ia în considerare pe toți cei care lucrează și studiază la universitatea noastră. Strategia Egalității de Șanse a fost construită pe prevederile Cartei europene pentru cercetători și ale Codului de conduită în procesul de recrutare a cercetătorilor, 2015-2019, Strategia europeană pentru egalitatea de gen 2020-2025 și orientările Orizont Europa privind planurile de egalitate de gen.

Distribuie articolul
DISTRIBUIE ARTICOLUL

AUTOR