1
2
3
4

 

Imagine de la 37th Annual Conference of the European Association of Centres of Medical Ethics (EACME). Smart Ethics. Trends to the Future – conferință organizată în premieră la Cluj-Napoca, între 9-11 septembrie 2021, la care au participat cu lucrări și în comitetul de organizare cadre didactice ale masteratului, absolvenți ai programului de certificare în etica cercetării, precum și parteneri de proiect din S.U.A. alături de participanți din numeroase țări ale Uniunii Europene

Cercetarea cu voluntari, iată ceva ce iese din cadrele cercetării obișnuite, evident – tocmai prin prezența omului ca subiect aflat în „laboratorul” de cercetare științifică. Așa se face că evaluarea de către o comisie de etică a cercetării reprezintă o etapă obligatorie înaintea derulării oricărui studiu care implică participarea directă a voluntarilor umani, precum și în cazul majorității altor tipuri de cercetări biomedicale.

Problema a fost adusă în atenția cercetării academice de numărul tot mai mare al proiectelor de cercetare derulate în spitale, universități și institute de cercetare medicală din România, care impune atât specializarea corespunzătoare din punct de vedere etic și metodologic a medicilor cercetători și a asistenților de cercetare, cât și calificarea la standarde internaționale a unor experți în evaluarea respectării standardelor etice și metodologice în cercetarea medicală.

De asemenea, dezideratul de ameliorare continuă a calității serviciilor medicale oferite pacienților impune existența și calificarea corespunzătoare a unui număr crescând de specialiști care să poată participa ca experți și consilieri pe probleme etice în cadrul comisiilor de etică clinică organizate la nivelul fiecărui spital.

Pentru asigurarea calificării temeinice a unor asemenea experți, una dintre soluțiile adoptate atât în Statele Unite ale Americii (S.U.A.) cât și în Uniunea Europeană a constituit-o înființarea unor programe de studii la nivel de masterat în domeniul bioeticii.

Primul masterat acreditat în domeniul bioeticii din România

Primul program de acest fel organizat în România este programul de master în Etică și Metodologia Cercetării în Medicină, care a debutat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în anul universitar 2021‐2022, fiind organizat în parteneriat cu un program similar al Icahn School of Medicine at Mount Sinai, din New York, S.U.A.

Masteratul a fost acreditat și înființat în urma câștigării în anul 2018 de către consorțiul celor două instituții de învățământ medical menționate a unui grant de cercetare și dezvoltare finanțat de Centrul Internațional Fogarty al Institutelor Naționale de Sănătate din S.U.A (U.S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland).

În cadrul acestui proiect, pentru perioada 2021‐2023, cinci masteranzi beneficiază anual de burse pentru acoperirea integrală a taxelor de studii, iar alți 10 cursanți au beneficiat deja de burse Fogarty cu ocazia participării și absolvirii unui program preliminar de certificare în etica cercetării organizat în perioada 2019-2021 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, în parteneriat cu Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, S.U.A.

În planificarea și implementarea programului de master în Etică și Metodologia Cercetării în Medicină a fost acordată o atenție specială selecției și formării continue a echipei de predare, prin frecventarea și absolvirea de către majoritatea cadrelor didactice care predau în cadrul acestui program a unor certificări și/sau masterate în bioetică și etica cercetării medicale, organizate începând încă din anul 2013 în cadrul mai multor instituții academice partenere: Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, Clarkson University, Albany, New York, Universitatea din Belgrad, și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca.

Masteratul oferit de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca propune doi ani de studiu, iar curriculum-ul său a fost dezvoltat în colaborare cu Școala de Medicină Icahn de la Spitalele Mount Sinai din New York (ISMMS), astfel încât absolvenții acestui program să poată desfășura proiecte de cercetare solide din punct de vedere etic și metodologic, și să poată contribui ca experți la evaluarea proiectelor de cercetare. Totodată, ei vor fi pregătiți să ofere consiliere etică în practica medicală, ajutând cadrele medicale în luarea unor decizii clinice bine justificate etic. Astfel, absolvenții masteratului își vor putea aduce aportul la profesionalizarea infrastructurii de evaluare etică atât în practica clinică cât și în cercetarea medicală din România.

În acest moment, în sud-estul Europei mai există un singur program asemănător, și anume masteratul în Etica Cercetării oferit de Universitatea din Belgrad, organizat tot în parteneriat cu Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York.

Programul oferit de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca se adresează absolvenților din România, Republica Moldova sau din alte țări din Europa Centrală și de Sud-Est, în care limba română este vorbită de minorități etnice (Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania, Croația).

Curriculum-ul masteratului este unul interdisciplinar, de interes pentru absolvenți ai facultăților de Medicină (medici, asistenți medicali, moașe, tehnicieni radiologi, balneofiziokinetoterapeuți), Medicină Dentară, Medicină Veterinară, Farmacie, Sănătate Publică, Biologie, Chimie, Drept, Filosofie, precum și pentru absolvenți a unor specializări conexe, care doresc să urmeze o carieră în domeniul cercetării medicale, sau în cel al evaluării și consilierii etice în practica și cercetarea medicală.

Programul se adresează, de asemenea, profesioniștilor care lucrează deja în domeniul cercetării sau al practicii medicale și care își doresc îmbunătățirea sau actualizarea cunoștințelor și a performanțelor profesionale, prin adaptarea la noile cerințe de pe piața muncii în domeniul eticii și metodologiei cercetării în medicină.

Programul de master este acreditat de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), iar calificarea oferită în urma absolvirii acestui program (specialist în etică și metodologia cercetării în medicină) a fost validată de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Planul de învățământ al masteratului

Planul de învățământ al masteratului cuprinde cursuri și lucrări practice de familiarizare și aprofundare a următoarelor domenii principale:

 • Istoria cercetării medicale
 • Concepte fundamentale în etica cercetării medicale
 • Concepte fundamentale în etica practicii medicale
 • Metode de cercetare în științele fundamentale
 • Metodologia cercetării clinice
 • Aspecte legale în cercetarea medicală
 • Aspecte legale în practica medicală
 • Etică și integritate academică în cercetare
 • Cercetarea cu grupuri vulnerabile
 • Analiza datelor și interpretarea rezultatelor cercetării
 • Diseminarea informației medicale
 • Teme avansate în etica clinică și de cercetare
 • Probleme etice în cercetarea pe modele animale
 • Predarea eticii cercetării și practicii medicale
 • Etica practicii și cercetării internaționale în sănătatea publică
 • Bioetică aplicată și profesionalism medical (practică de specialitate)
 • Pregătirea și susținerea tezei de disertație

Prin aprofundarea acestor domenii, programul asigură armonizarea pregătirii profesionale a specialiștilor români cu cea existentă în alte țări ale Uniunii Europene, contribuind la formarea de experți și consilieri în etică pregătiți să abordeze și să răspundă provocărilor etice și metodologice din ce în ce mai numeroase din cercetarea și practica medicală curentă.


Acest articol este realizat prin proiectul „Știința pentru viață ”, proiect susținut de Universitatea „Babeș-Bolyai ” din Cluj-NapocaUniversitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu ” din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Distribuie articolul
DISTRIBUIE ARTICOLUL

AUTOR